Usluge

Friulprati Vama na usluzi

Društvo nudi učinkovitu tehničku intervenciju te zajedno s kupcem provjerava sve mogućnosti postizanja i održavanja travnog tepiha, od pripreme tla, gnojenja sve do pomoći na terenu za vrijeme postavljanja.

Stručnost i kompetencija ovdje su našle svoj dom zahvaljujući stručnom osoblju koje može izravno izvršiti postavljanje i na taj način osigurati potpunu uslugu „ključ u ruke“.